Ekstern persondatapolitik

I det følgende kan du læse om Jarnes’ politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger vores hjemmeside og webshop og anvender vores forskellige tjenester.

Jarnes A/S (”Jarnes”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, medarbejderes, leverandøres, ansøgeres og andre interessenters oplysninger, herunder personoplysninger. Denne eksterne persondatapolitik indeholder oplysninger om Jarnes’ behandling af personoplysninger som dataansvarlig.

Vores behandlingsaktiviteter
Nedenfor kan du læse mere om, hvem vi behandler personoplysninger omkring, hvilke oplysninger der behandles, til hvilke formål oplysningerne behandles samt behandlingsgrundlaget.

Kunder
Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med kundeadministration. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål.

Hvilke oplysninger indsamles
Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontooplysninger på kunder. Ofte behandler vi ligeledes navn, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktpersoner ved kunden.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål, at kunne opfylde en aftale eller overholde en kontrakt med kunden, herunder;

- Levere ydelser
- Fakturere
- Kvalitetsstyre og kontrollere

Behandlingen af personoplysninger er ligeledes nødvendig for, at Jarnes kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder;

- Styrke vores forhold til kunder
- Udvikle vores forretning og tjenesteydelser ved at identificere kundebehov og være opmærksom på brancher
- Foretage statistisk behandling og forretningsudvikle

Leverandører
Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører, herunder personer ansat hos leve-randører.

Hvilke oplysninger indsamles
Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne
Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring, samt for at modtage varer og tjenesteydelser fra vores leverandører. Vores grundlag er til opfyldelse af aftaler og kontrakter, som leverandørerne er part i.

Ansøgere
Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig.

Hvornår sker indsamlingen

Når du sender en enten opfordret- eller uopfordret ansøgning til Jarnes, sker indsamlingen af dine personoplysninger. Du kan vælge at sende din ansøgning gennem flere kanaler, herunder formularen under funktionen ”Job” på www.jarnes.net, til en evt. angiven mailadresse, eller direkte til vores adresse; Håndværkervej 34, 9320 Hjallerup.

Hvilke oplysninger indsamles
Indsamlingen omfatter alene almindelige oplysninger, der typisk er koblet til et CV, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du bestemmer selv, om du vedhæfter et portrætbillede, referencer, certifikater eller eksamensbeviser. Ved fremsendelse af disse oplysninger til Jarnes, giver du automatisk dit samtykke til, at vi må registrere og behandle dine oplysninger.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne
Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en stilling hos Jarnes.

Oplysninger fra Sociale Medier
Ved rekruttering til stillinger med fokus på kunde og samarbejdsrelationer kan det være relevant, at vi foretager en søgning på sociale medier, herunder Linkedin og Facebook.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel til at indhente oplysninger om kandidater fra sociale medier. Vi gør det for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i virksomheden og i den konkrete stilling.

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver
I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi oplysningerne, som vi modtager.

Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Opbevare ansøgning med henblik på senere rekruttering
I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til dette.

Besøgende på Jarnes’ hjemmesider
Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på Jarnes’ hjemmesider; www.jarnes.net og www.jarnes-shop.dk.

Hvornår sker indsamlingen
Når du besøger www.jarnes.net eller www.jarnes-shop.dk, vil du blive informeret om indsamlingen af dine personoplysninger. Brug af tjenester på Jarnes’ hjemmesider, såsom bestilling af varer eller ansøgning om job forudsætter, at du afgiver visse personoplysninger. Det gælder ligeledes, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve.

Hvilke oplysninger indsamles
De personoplysninger, som Jarnes indsamler, omfatter bl.a. dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, firmaadresse, stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger samt kontooplysnin-ger ved online bestilling af varer. Ved ansøgning om job vælger du selv, som beskrevet ovenfor, om du vil tilføje ekstra bilag i form af referencer, certifikater eller eksamensbeviser.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne
Jarnes indsamler dine personoplysninger for at kunne levere en given ydelse eller for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores produkter. Herudover indsamler Jarnes dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistikker.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger er således dit samtykke, eller for at Jarnes kan forfølge en saglig interesse i at udvikle sin forretning og tilpasse sin markedsføring.

Jarnes’ brug af cookies
Udover de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding, køb og ansøgninger, anvender www.jarnes.net og www.jarnes-shop.dk cookies. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, tablet eller hvad du surfer på nettet med, når du besøger vores hjemmesider. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod gør den det muligt at genkende din computer og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikrer at hjemmesiden fungerer rent teknisk. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Brugen af cookies forringer ikke din sikkerhed ved at bruge hjemmesiderne.

Behandlersikkerhed
Jarnes bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Derfor har Jarnes implementeret særlige sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Kilde
Jarnes indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Videregivelse af personoplysninger
Det er alene udvalgte personer fra administrationen, der har adgang til personoplysningerne, og derfor behandles personoplysninger i Jarnes alene af medarbejdere, for hvem det har relevans. Vi videregiver kun personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor, og sikkerhedsforanstaltningerne er i orden.

Vi benytter desuden tredjeparter i form af underleverandører, der betegnes som databehandlere, i forbindelse med levering af ydelser, hosting, rekruttering, it og udsendelse af nyhedsbreve. Sådanne tredjeparter kan i den forbindelse få overladt personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse.

Jarnes indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at sikkerheden er på plads for at beskytte personoplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtigelser. Såfremt videregivelsen finder sted til et tredjeland uden for EU, indgås der kun aftale med virksomheder, der er tilknyttet Privacy-Shield-aftalen.

Lagring af personoplysninger
Jarnes sletter personoplysninger, når der ikke længere er et arbejdsbetinget sagligt formål med at behandle dem. Personoplysninger knyttet til kunder og leverandører opbevares så længe relationerne hertil findes relevante, mens ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes i virksomheden, som hovedregel opbevares i op til 6 måneder, efter afslaget til kandidaterne er givet.

Dine rettigheder
Som registreret har du visse rettigheder, som Jarnes som dataansvarlig er forpligtiget til at opfylde.

Du kan kontakte Jarnes og få indsigt i, hvilke personoplysninger Jarnes behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Ligeledes kan du få dine personoplysninger slettet, såfremt du ikke længere ønsker, at dine personoplysninger fremgår hos Jarnes. Endvidere kan du kontakte Jarnes, hvis du ønsker at udnyttet din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit sam-tykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke af vores behandlinger af dine personoplysninger bedes du kontakte os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os med nyheder fra Jarnes, kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail eller du kan kontakte os på:

Ændringer i denne persondatapolitik
Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik.

Persondatapolitikken er opdateret (08.05.2018)

Kontakt
Dataansvarlig er Jarnes A/S, CVR-nr. 50737616, beliggende på Håndværkervej 34, 9320 Hjallerup, Danmark

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne persondatapolitik, er du velkommen til at rette henvendelse til os.

Telefon: +45 98 28 15 55

E-mail:

Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en mail med detaljerne i din klage til . Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Jarnes’ behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger omkring, hvordan du klager til Datatilsynet, se Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Regler
De regler, der gælder for Jarnes’ behandling af dine personoplysninger findes i:
- Persondataloven (indtil 25. maj 2018)
- Databeskyttelsesforordningen (Efter 25. maj 2018)
- Databeskyttelsesloven (Efter 25. maj 2018)
- Markedsføringsloven